ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ/ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Κατηγορίες Προϊόντων

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο κάτοχος του δικτυακού τόπου, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

 

Το metalplasticdirectory.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους όποτε και όπως κρίνει αναγκαίο και χωρίς προήγουμενη προειδοποίηση με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του metalplasticdirectory.com και οι πληροφορίες που αυτό περιέχει, ονόματα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια και κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπα που σχετίζονται με το metalplasticdirectory.com , τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, διακριτικά γνωρίσματα που το αντιπροσωπεύουν, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

Η εμφάνισή τους στο metalplasticdirectory.com δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Επομένως, το υλικό δεν μπορεί να αντιγραφεί, πωληθεί, αναδιανεμηθεί, αναπαραχθεί, επανεκδοθεί, φορτωθεί, ανακοινωθεί, μεταδοθεί ή διαδοθεί, να παραφραστεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο, ηλεκτρονικό, οπτικοακουστικό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκρισή του. Συνεπώς, το περιεχόμενο του metalplasticdirectory.com διατίθεται στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση του, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους.

 

Παρέχουμε το περιεχόμενο , τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου ‘’as-is’’ και ‘’as –available’’ χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή εγγύηση. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το metalplasticdirectory.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων στις οποίες προβαίνει πάντα με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο metalplasticdirectory.com δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι προτρέπουν σε κάποιο είδος πράξης ή συμπεριφοράς. Οι επισκέπτες αποδέχονται ότι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την αξιολόγηση της ορθότητας, της καταλληλότητας, της εγκυρότητας και της επάρκειας του περιεχομένου και για τις πράξεις τους που γίνονται με βάση τις πληροφορίες αυτές. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/ και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία, βλάβη, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, από τους επισκέπτες του ή από τρίτους επικαλούμενοι τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία, τη χρήση ή τη μη χρήση του metalplasticdirectory.com, του περιεχομένου και των υπηρεσιών του. Δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από το σύστημά μας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.

 

Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Ο κάτοχος του δικτυακού τόπου αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυόμαστε ότι οποιδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημά του.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

 

 

Η Ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

Η ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Το metalplasticdirectory.com δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτό κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων του ιστότοπου με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες θα τύχουν επεξεργασίας (ενδεικτικά συλλέγονται, καταχωρούνται, οργανώνονται, αποθηκεύονται) μόνο στο πλαίσιο χρήσης υπηρεσίας, σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικώς δεδομένων (ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν). Η χρήση της υπηρεσίας από αυτούς τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεση προς την εταιρία για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας.

 

ΟΙ χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και να επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να ζητούν αλλαγή ή τη διαγραφή αυτών. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την βάση δεδομένων πρέπει να αποστείλει ενυπόγραφη δήλωση διαγραφής του από το πληροφοριακό σύστημα του ιστότοπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή η εταιρία δεν παραλάβει δήλωση του χρήστη για διαγραφή του από το πληροφοριακό της σύστημα διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας.

 

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η μη άσκηση από την δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτώση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια.

 

Δωρεάν καταχώρηση

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για τα προσωπικά δεδομένα, για να μπορείτε να έχετε καταχώρηση θα πρέπει να κάνετε

εγγραφή εδώ!

FACEBOOK

>

novapax hellas

moulding-logo

em-pi-es

alfasolid

logo-stournaras

HLIOP

mixanourgeio

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Περισσότερα» για να δείτε λεπτομέρειες. Περισσότερα.